آب و هوای کویر ابوزیدآباد

اصفهان

آب و هوای روزهای سوم به بعد به صورت روزانه نمایش داده می شود.

روز و تاریخ نوبت وضعیت سرعت باد (km/h) برف (cm) باران (mm) بیشترین دما (C°) کمترین دما (C°) دمای حسی (C°) رطوبت
شنبه 11 آذر صبح
clear
آفتابی
0 - -
17
17
24
26٪
ب.ظ
clear
آفتابی
1 - -
18
14
16
31٪
شب
clear-night
مهتابی
1 - -
13
12
14
33٪
یکشنبه 12 آذر صبح
clear
آفتابی
1 - -
17
10
12
40٪
ب.ظ
clear
آفتابی
2 - -
19
14
15
30٪
شب
clear-night
مهتابی
0 - -
14
12
21
32٪
دوشنبه 13 آذر -
clear
آفتابی
2 - -
19
10
11
24٪
سه شنبه 14 آذر -
clear
آفتابی
1 - -
20
10
12
20٪
چهارشنبه 15 آذر -
clear
آفتابی
2 - -
18
9
10
18٪
پنجشنبه 16 آذر -
cloudy
ابری
1 - -
19
9
11
20٪
جمعه 17 آذر -
cloudy
ابری
3 - -
19
13
14
19٪
شنبه 18 آذر -
cloudy
ابری
3 - -
19
9
9
50٪

ضمن هشدار جهت درصد خطای هواشناسی در کل جهان، منابع دریافت اطلاعات به شرح زیر است

weather.com , openweather.com , getamap.net , viewweather.com , yr.no , openweathermap.org