آب و هوای جنگل الیمستان

مازندران

آب و هوای روزهای سوم به بعد به صورت روزانه نمایش داده می شود.

روز و تاریخ نوبت وضعیت سرعت باد (km/h) برف (cm) باران (mm) بیشترین دما (C°) کمترین دما (C°) دمای حسی (C°) رطوبت
شنبه 1 مهر صبح
cloudy
ابری
2 - -
16
16
17
74٪
ب.ظ
cloudy
ابری
2 - -
16
13
14
88٪
شب
cloudy-night
ابری
0 - -
13
12
21
87٪
یکشنبه 2 مهر صبح
clear
آفتابی
3 - -
18
12
13
76٪
ب.ظ
cloudy
ابری
3 - -
18
14
15
86٪
شب
cloudy-night
ابری
0 - -
13
13
21
86٪
دوشنبه 3 مهر -
light-rain
بارش باران
2 - 1
17
11
12
65٪
سه شنبه 4 مهر -
light-rain
بارش باران
2 - 1
14
12
13
72٪
چهارشنبه 5 مهر -
light-rain
بارش باران
1 - -
14
10
12
70٪
پنجشنبه 6 مهر -
light-rain
بارش باران
3 - -
17
10
11
64٪
جمعه 7 مهر -
clear
آفتابی
3 - -
19
11
12
52٪
شنبه 8 مهر -
clear
آفتابی
2 - -
18
11
12
59٪

ضمن هشدار جهت درصد خطای هواشناسی در کل جهان، منابع دریافت اطلاعات به شرح زیر است

weather.com , openweather.com , getamap.net , viewweather.com , yr.no , openweathermap.org