آب و هوای اسکلیم رود

مازندران

آب و هوای روزهای سوم به بعد به صورت روزانه نمایش داده می شود.

روز و تاریخ نوبت وضعیت سرعت باد (km/h) برف (cm) باران (mm) بیشترین دما (C°) کمترین دما (C°) دمای حسی (C°) رطوبت
شنبه 1 مهر صبح
cloudy
ابری
2 - -
22
22
24
69٪
ب.ظ
cloudy
ابری
3 - -
22
18
19
87٪
شب
cloudy-night
ابری
0 - -
17
17
24
87٪
یکشنبه 2 مهر صبح
clear
آفتابی
3 - -
24
17
18
79٪
ب.ظ
cloudy
ابری
3 - -
24
18
19
88٪
شب
cloudy-night
ابری
0 - -
18
17
24
88٪
دوشنبه 3 مهر -
light-rain
بارش باران
2 - 1
23
16
17
61٪
سه شنبه 4 مهر -
light-rain
بارش باران
1 - 1
20
17
19
73٪
چهارشنبه 5 مهر -
light-rain
بارش باران
2 - -
21
16
17
64٪
پنجشنبه 6 مهر -
light-rain
بارش باران
3 - -
23
15
16
62٪
جمعه 7 مهر -
clear
آفتابی
3 - -
25
16
17
53٪
شنبه 8 مهر -
clear
آفتابی
3 - -
24
16
17
54٪

ضمن هشدار جهت درصد خطای هواشناسی در کل جهان، منابع دریافت اطلاعات به شرح زیر است

weather.com , openweather.com , getamap.net , viewweather.com , yr.no , openweathermap.org