آب و هوای کویر مصر

اصفهان

آب و هوای روزهای سوم به بعد به صورت روزانه نمایش داده می شود.

روز و تاریخ نوبت وضعیت سرعت باد (km/h) برف (cm) باران (mm) بیشترین دما (C°) کمترین دما (C°) دمای حسی (C°) رطوبت
پنجشنبه 3 خرداد صبح
cloudy
ابری
3 - -
28
22
24
48٪
ب.ظ
cloudy
ابری
5 - -
31
28
30
27٪
شب
cloudy-night
ابری
3 - -
27
24
26
37٪
شنبه 5 خرداد -
clear
آفتابی
6 - -
32
22
23
28٪
یکشنبه 6 خرداد -
clear
آفتابی
5 - -
34
22
23
22٪
دوشنبه 7 خرداد -
clear
آفتابی
5 - -
37
25
27
15٪
سه شنبه 8 خرداد -
clear
آفتابی
8 - -
36
24
25
12٪
چهارشنبه 9 خرداد -
clear
آفتابی
8 - -
37
24
25
13٪
پنجشنبه 10 خرداد -
clear
آفتابی
9 - -
38
27
29

ضمن هشدار جهت درصد خطای هواشناسی در کل جهان، منابع دریافت اطلاعات به شرح زیر است

weather.com , openweather.com , getamap.net , viewweather.com , yr.no , openweathermap.org